Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Skip Navigation LinksDefault

 
Diễn đàn Mekong Connect 2019 được tổ chức tại Cần Thơ vào ngày 30 tháng 10 năm 2019:  

BannerBC-EDIT2.jpg

 
Nghị định số số 57/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 4 năm 2018 và thay thế Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn. Nghị định gồm 05 Chương, 20 Điều, có đối tượng áp dụng là Doanh nghiệp được thành lập, đăng ký, hoạt động theo Luật doanh nghiệp và có dự án đầu tư quy định tại Khoản 3,4,5 Điều 3 của Nghị định; và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện chính sách ưu đãi và hỗ trợ theo quy định. 

 
Năm 2019 được xác định là năm “Tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá” để tạo nền tảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016-2020. Với tinh thần đó, ngay từ đầu năm UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 với những công việc trọng tâm, đột phá trên từng lĩnh vực. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song với sự quyết tâm, nỗ lực và thống nhất của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh, tình hình văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nổi bật, cụ thể như sau: 

 
​Từ đầu năm 2017 đến nay, công tác triển khai, quán triệt Chương trình hành động số 16 của Tỉnh ủy Bến Tre được tiến hành nghiêm túc, từng bước làm chuyển biến nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể; tập trung lãnh đạo, thực hiện tốt các chương trình hành động, tăng cường công tác dạy nghề cho lao động nông thôn; thực hiện các chính sách bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh, miễn giảm học phí, trợ cấp tiền điện, hỗ trợ nhà ở,... cho hộ chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo không ngừng cải thiện đời sống nhân dân và đảm bảo an sinh xã hội. 

 
Năm 2017, dân số Bến Tre có 1.267.060 người, trong đó lực lượng nữ chiếm số đông với 650.762 người, chiếm 51,36% dân số. Vai trò của phụ nữ không chỉ xuất phát từ tỷ lệ nữ giới trong tổng dân số mà quan trọng hơn là thể hiện ở vai trò tham gia của phụ nữ trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá, nghệ thuật, … có ảnh hưởng không nhỏ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

 
Nhiều năm qua, các phong trào lớn của Đoàn đã được các cấp bộ Đoàn triển khai mạnh mẽ, thu hút sự cống hiến, đóng góp của đông đảo đoàn viên, thanh niên và tạo được hiệu ứng xã hội mạnh mẽ. 

 
Thực hiện chương trình hoạt động của Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh năm 2019, qua 9 tháng đầu năm 2019, hoạt động xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả đáng khích lệ trên các mặt như sau: 

 
Ngày 27/2/2018, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre Đoàn ĐBQH tỉnh do bà Nguyễn Thị Lệ Thủy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã có các cuộc làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng nguồn vốn vay ODA của tỉnh giai đoạn 2011-2016. Mục đích của đợt giám sát là tìm ra nguyên tắc chung trong đầu tư từ các nguồn tài trợ vốn ODA của các tổ chức, cũng như những khó khăn vướng mắc và hạn chế bất cập để tìm giải pháp khắc phục. 

 
Trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, việc huy động đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, đang được tỉnh Bến Tre thực hiện khá thành công. Thực tế, nguồn vốn ngân sách nhà nước (kể cả vốn Trung ương) cho đầu tư phát triển hàng năm chỉ chiếm khoảng 25% tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội, tập trung để đầu tư cho các công trình hạ tầng trọng điểm; phần vốn còn lại (khoảng 75%) phải huy động sự đóng góp của nhân dân và vốn đầu tư nước ngoài; trong đó có nguồn vốn hỗ trợ không hoàn lại từ các cá nhân, tổ chức phi chính phủ nước ngoài (NGO). Đây thật sự là một trong những nguồn lực có vai trò quan trọng, hỗ trợ tích cực góp phần nâng cao đời sống người dân ở các vùng nông thôn. Các khoản viện trợ tuy có quy mô và giá trị không lớn nhưng đã tạo ra hiệu quả trực tiếp cho người dân, thường tập trung hỗ trợ vào các lĩnh vực như: y tế, giáo dục, môi trường, tạo sinh kế giảm nghèo, xây dựng nhà tình thương, xây dựng giao thông nông thôn,… 

 
Ngày 30/11/2019, tại Hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Chỉ đạo xây dựng Tầm nhìn chiến lược đã tổ chức họp giao ban với đơn vị tư vấn xây dựng Tầm nhìn chiến lược, Công ty Roland Berger Việt Nam để kiểm tra tiến độ xây dựng Chiến lược phát triển của địa phương. 

 
Với khát khao có một tầm nhìn chiến lược cho con đường phát triển của Bến Tre trong tương lai, từ đó xác định sứ mệnh của từng nhiệm kỳ và tạo nền tảng cho xây dựng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, trước mắt là nhiệm kỳ 2020 – 2025; ngày 05/3/2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre đã ban hành Kế hoạch số 153 về xây dựng tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bến Tre và ngày 07/3/2019 ban hành Quyết định số 768 về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc xây dựng Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh. Qua quá trình chuẩn bị, tổ chức hội thảo, lựa chọn đơn vị tư vấn, ngày 20/6/2019, UBND tỉnh đã chính thức ký hợp đồng với Công ty Roland Berger (Singapore) để xây dựng Tầm nhìn chiến lược (TNCL) phát triển tỉnh đến năm 2030 và đến năm 2045 (gọi tắt là tầm nhìn chiến lược).  

Ảnh
Video
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 1053040
Số lượt đang online: 2
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẾN TRE
Trang thông tin thuộc Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0753.822.148 | Fax:0753.825.543 | Email:skhdt@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn "DPI BenTre" Khi phát hành lại thông tin từ Website